kursy

1. Kiedy powietrze już nie wystarcza -TDI EANx Diver, czyli nurkowanie na nitroxie: Zaczynasz nurkować, zaczyna sprawiać Ci to coraz większą przyjemność, coraz sprawniej obsługujesz swój sprzęt, coraz więcej też czasu spędzasz pod wodą, jedno nurkowanie, drugie i…wszystko byłoby dobrze, ale to zmęczenie. Niby wszystko czynisz zgodnie ze sztuką, coraz łatwiej przychodzi Ci utrzymywanie trymu i pływalności, niby …No właśnie, ale… Albo inna sytuacja – jesteś już zaawansowanym nurkiem i chcesz czegoś więcej, limity nurkowań rekreacyjnych zaczynają Ci nie wystarczać, stąd coraz częściej myślisz o możliwościach jakie dają nurkowania techniczne. Albo jeszcze inna… Sytuacji można by mnożyć,  natomiast wszystkie one sprowadzają się do stwierdzenia – powietrze to za mało. A więc co dalej? Dalej zaczyna się początek przygody z nurkowaniem na wzbogaconych mieszankach tlenowych.

NitroxDiver, czyli kurs wprowadzający do nurkowania z użyciem mieszanek nitroksowych o zawartości O2 21% do 40% jest pierwszym krokiem w stronę nurkowań technicznych, ale też ma wiele zalet w nurkowaniu rekreacyjnym – między innymi:

– rozszerza limity no-deco – dłuższe nurkowania

– redukuje przerwy powierzchniowe – więcej nurkowań w danym przedziale czasu (dniu)

– zalety fizjologiczne – używanie z tabelami/komputerami powietrznymi (konserwatywnie)

– mniejsze nasycenie azotem przy większej ilości nurkowań (lepsze samopoczucie i mniejsze zmęczenie)

Warto też pamiętać, iż obecnie wiele baz nurkowych oferuje nitroks w cenie powietrza.

Całość kursu to ok. 4 godzin wykładów zakończonych egzaminem. Nurkowania nie są wymagane, ale opcjonalnie możliwe (1 – 2 nurkowania) – w zależności od ustaleń z grupą kursową. Na zajęciach teoretycznych poznasz między innymi zagadnienia związane z zaletami używania nitroxu, zasadami jego używania, sprzęcie potrzebnym do używania nitroxu, sposobach uzyskiwania nitroxu, fizjologicznymi zagadnieniami związanymi z tlenem (m.in. toksyczność tlenowa)  i azotem (m.in. tzw. narkoza azotowa), planowaniu nurkowań nitroxowych, ciśnieniu parcjalnym gazów w mieszaninie oddechowej, budowie i wykorzystaniu analizatorów tlenowych, metodach opisywania butli i wiele innych zagadnień.

 

Wymagania:

– powinieneś mieć co najmniej osiemnaście (18) lat, lub minimum 15 za pozwoleniem rodziców lub opiekunów

– powinieneś mieć stopień Open Water Diver

– potrzebne Ci będą ważne badania lekarskie (oświadczenie medyczne SDI)

– jedno zdjęcie

– pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów (dla osób niepełnoletnich) na formularzu

– obowiązkowo – zabierz ze sobą Dobry Humor i Uśmiech na cały kurs 🙂

 

Zdobyte uprawnienia:

Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci mogą:

– nurkować zgodnie z posiadanymi uprawnieniami z wykorzystaniem mieszanin od EAN22 do EAN40 bez bezpośredniego nadzoru

– uczestniczyć w kursach: TDI Advanced Nitrox Diver, TDI Decompression Procedures Diver, TDI Semi – Closed Circuit Rebreather Diver